Hľadáte nehnuteľnosť na prenájom?

Nenašli ste u nás nehnuteľnosť vyhovujúcu Vaším kritériám?

Vyplňte prosím nižšie uvedený formulár a my sa Vám ozveme do 24 hodín.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Vyplnením formulára „HĽADÁM PRENÁJOM“ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon”) dávam spoločnosti NAJMY s.r.o. so sídlom Tomášikova 10/H, 821 04 Bratislava, IČO:46953744 (ďalej len spoločnosť) súhlas k tomu, aby spracovávala vo svojej databáze moje osobné údaje, ktoré som jej poskytol vo vyplnenom formulári, t.j. meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu. Všetky uvedené osobné údaje budú uvedenou spoločnosťou spracovávané za účelom prípadného oslovenia s konkrétnou ponukou podľa požiadaviek uvedených vo formulári. Súhlas udeľujem aj na účel prípadného opakovaného oslovenia s ponukou zo strany spoločnosti. Súhlasím, aby uvedená spoločnosť spracovávala moje osobné údaje za účelom podľa tohto súhlasu, na dobu neurčitú, respektíve do môjho odvolania. Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a máte právo za podmienok stanovených v zákone požiadať spoločnosť o informáciu o spracovaných osobných údajoch a máte ďalšie práva stanovené v zákone. Ste oprávnený kedykoľvek súhlas so spracovávaním osobných údajov odvolať

+421 944 446 333

NAJMY s.r.o., Tomášikova 10/H, 821 04 Bratislava
Pon - Pia: 08:00 - 16:30 - príp. dohodou po telefonickom dohovore